Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

dr Iwona Wróblewska
adiunkt
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 219A
tel.: +48-56-611-4115
fax: +48-56-611-4005
e-mail: i_wroblewska@law.umk.pl

Kierownik grantu indywidualnego NCN (konkurs OPUS 8): „Drittwirkung der Grundrechte jako konstrukcja prawna. Doświadczenia niemieckie i rekomendacje dla Polski”


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym:

wtorek 11:00-12:00

środa 12:00-13:00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
14 grudnia 2019, godz. 10:30 - 11:30
18 stycznia 2020, godz. 15:05 - 16:05

Zainteresowanych zapraszam!

.

Bibliografia