Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 117
tel.: +48-56-611-4096
fax: +48-56-611-4005
e-mail: walachowska@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=0614700
ORCID: 0000-0002-4930-0595

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze: prawo cywilne, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza, ochrona dóbr osobistych, prawo medyczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej oraz prawo ubezpieczeń gospodarczych.
The main area of research is devoted to civil law, especially civil liability, protection of personality rights, as well as medical law, private international law, IP law and insurance law

Wałachowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; doktor nauk prawnych (2007), od 1 VII 2012 r. w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego; doktor habilitowany nauk prawnych (2016).

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego (2007), prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Studia na Universiteeit Utrecht (Holandia) oraz w ramach International Trade and Business Summer School, Kraków, organizowanych przez Catholic University of America (Washington) i Uniwersytet Jagielloński. Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Universiteeit Utrecht (2003) oraz University of Oxford (2004, 2007), Max Planck Institute for Comparative and International Private Law - Hamburg (2011, 2012, 2016), MaxPlanck Institute for Innovation and Competition (Monachium, 2016). Stypendystka MaxPlanck Fellowship 2012. Stypendystka MaxPlanck Fellowship 2017 Członek European Law Institute - ELI (2017-)

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony dóbr osobistych, a także prawa własności intelektualnej, prawa mediów, prawa medycznego, prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

PROWADZONE ZAJĘCIA (na WPiA oraz innych wydziałach UMK) to wykłady, ćwiczenia, konwersatoria z następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo medyczne, prawo autorskie, prawo międzynarodowe prywatne, ochrona własności intelektualnej.

VARIA:

- od 2007 r. - Opiekun Koła Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni"

Sekretarz Redakcji i Redaktor Tematyczny czasopisma WPiA UMK w Toruniu - Studia Iuridica Toruniensia (2008 - 2012)

Zastępca Redaktora Naczelnego Studia Iuridica Toruniensia (2016 - 2020)

- Przewodnicząca Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016); Członek Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2016-2020)

- Członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016)

- Członek Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 1.04.2014 r.)

- Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK (2016 - 2020)

- Członek Rady Programowej kwartalnika Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych (WPiA UMK) - więcej na stronie http://www.ictlaw.umk.pl/

- Członek Rady Naukowej kwartalnika Człowiek w Cyberprzestrzeni (UKSW)

- stały recenzent w czasopismach Prawo Asekuracyjne oraz Wiadomości Ubezpieczeniowe

- recenzent w innych czasopismach naukowych (m.in. Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Prawa Własności Intelektualnej; Polish Yearbook of International Law; Silesian Journal of Legal Studies)

 


Terminy konsultacji:
Od 26.03 br. dyżury będą odbywały się w formie zdalnej.
Kontakt możliwy jest za pośrednictwem Microsoft Teams (walachowska@o365.umk.pl)

----------
DYŻURY WE WRZEŚNIU ***


11.09 (piątek), godz. 9.00 – 10.00
12.09 (sobota), godz. 9.00 – 10.00
15.09 (wtorek), godz. 10.00 – 11.00

Urlop: do 30.08

*** podane terminy mogą ulec zmianie, proszę śledzić informacje na bieżąco

Bibliografia