ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 117, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4096
e-mail: walachowska@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=0614700
ORCID: 0000-0002-4930-0595

Zainteresowania:
PBN-ID: 5e7092bf878c28a04739beb0

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/profile

---------

Zainteresowania badawcze: prawo cywilne, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza, ochrona dóbr osobistych, prawo medyczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej oraz prawo ubezpieczeń gospodarczych.

---------

Członek Senatu UMK (2020 - 2024)

Członek European Law Institute (ELI)

Członek European Association of Private International Law (EAPIL)

Członek polskiego oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances/International Insurance Law Association)

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Wałachowska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; doktor nauk prawnych (2007), od 1 VII 2012 r. w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego; doktor habilitowany nauk prawnych (2016).

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego (2007), prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Studia na Universiteeit Utrecht (Holandia) oraz w ramach International Trade and Business Summer School, Kraków, organizowanych przez Catholic University of America (Washington) i Uniwersytet Jagielloński. Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Universiteeit Utrecht (2003) oraz University of Oxford (2004, 2007), Max Planck Institute for Comparative and International Private Law - Hamburg (2011, 2012, 2016), MaxPlanck Institute for Innovation and Competition (Monachium, 2016). Stypendystka MaxPlanck Fellowship 2012. Stypendystka MaxPlanck Fellowship 2017 Członek European Law Institute - ELI (2017-)

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony dóbr osobistych, a także prawa własności intelektualnej, prawa mediów, prawa medycznego, prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

PROWADZONE ZAJĘCIA (na WPiA oraz innych wydziałach UMK) to wykłady, ćwiczenia, konwersatoria z następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo medyczne, prawo autorskie, prawo międzynarodowe prywatne, ochrona własności intelektualnej.

VARIA:

- od 2007 r. - Opiekun Koła Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni"

Sekretarz Redakcji i Redaktor Tematyczny czasopisma WPiA UMK w Toruniu - Studia Iuridica Toruniensia (2008 - 2012)

Zastępca Redaktora Naczelnego Studia Iuridica Toruniensia (2016 - 2020)

- Przewodnicząca Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016); Członek Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2016-2020)

- Członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016)

- Członek Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 1.04.2014 r.)

- Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK (2016 - 2020)

- Członek Rady Programowej kwartalnika Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych (WPiA UMK) - więcej na stronie http://www.ictlaw.umk.pl/

- Członek Rady Naukowej kwartalnika Człowiek w Cyberprzestrzeni (UKSW)

- stały recenzent w czasopismach Prawo Asekuracyjne oraz Wiadomości Ubezpieczeniowe

- recenzent w innych czasopismach naukowych (m.in. Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Prawa Własności Intelektualnej; Polish Yearbook of International Law; Silesian Journal of Legal Studies)

 Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że wgląd do prac egzaminacyjnych możliwy jest w czasie dyżurów (terminy podane są poniżej, proszę sprawdzać informacje na bieżąco).

Poprawa egzaminu z prawa cywilnego (II r.): 10 września, godz. 9.00 (aud. B)

-----------

DYŻURY W OKRESIE WAKACYJNYM***

4.07 (czw.), godz. 12.00 - 13.00
10.07 (śr.), godz. 12.00 - 13.00
19.07 (pt.), godz. 10.00 - 11.00
28.08 (śr.), godz. 14.00 - 15.00


*** istnieje możliwość połączenia się na Teams /proszę o email dzień wcześniej/


Urlop: 22.07 – 23.08Zobacz profil w Bazie Wiedzy