Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Tomasz Brzezicki
adiunkt
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 249
tel.: +48-56-611-4137
fax: +48-56-611-4005
e-mail: brzoza@umk.pl

W latach 1994-99 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. W czasie studiów odbyty staż asystencki w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką naukową prof. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego. Uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa (1999) na podstawie pracy magisterskiej pt. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wzruszenia decyzji administracyjnej. Po studiach praca na stanowisku asystenta (1999-2008), wykładowcy (2008-2009) i adiunkta (od 2009) w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu. Obrona pracy doktorskiej pt. Ustrój publicznych szkół wyższych w Polsce (październik 2008) pod opieką naukową prof. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego i na jej podstawie nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z dnia 18 listopada 2008 r. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (od 2001 do 2014) oraz radca prawny (od 2004).


Terminy konsultacji:
Dyżury:
- poniedziałek: 11.00-12.00
- środa: 16.00-17.00

Bibliografia