Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Koło naukowe

Koło Naukowe Prawa Handlowego działa przy Katedrze Prawa Handlowego od 2010 roku. Jego opiekunem jest dr Aleksandra Sikorska – Lewandowska. Patronat honorowy nad Kołem Naukowym Prawa Handlowego sprawuje natomiast Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski.

KNPH realizuje swe cele poprzez systematyczne spotkania członków oraz organizację przedsięwzięć służących dyskusji i wymianie poglądów, w szczególności konferencji naukowych, seminariów, debat, odczytów, wyjazdów naukowych, zajęć dydaktycznych, szkoleń oraz warsztatów.

Dodatkowe informacje o Kole Naukowym Prawa Handlowego można uzyskać pod adresem internetowym:

https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/kola/?id=68 (link do strony internetowej KNPH w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich UMK).