Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Koło naukowe

 

Koło Naukowe Prawa Handlowego działa przy Katedrze Prawa Handlowego od 2010 r.  Jego opiekunem jest dr Aleksandra Sikorska – Lewandowska. KNPH zostało objęte patronatem merytorycznym przez Kierownika Katedry Prawa Handlowego dra hab. Konrada Zacharzewskiego. Patronat honorowy nad Kołem Naukowym Prawa Handlowego sprawuje natomiast Sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski.

KNPH realizuje swe cele poprzez systematyczne spotkania członków oraz organizację przedsięwzięć służących dyskusji i wymianie poglądów, w szczególności konferencji naukowych, seminariów, debat, odczytów, wyjazdów naukowych, zajęć dydaktycznych, szkoleń oraz warsztatów.

Dodatkowe informacje o Kole Naukowym Prawa Handlowego można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi.

http://struna.edu.pl/baza/kolo-naukowe-prawa-handlowego-uniwersytet-mikolaja-kopernika-w-toruniu/

Link do strony internetowej KNPH w Katalogu Kół Naukowych i Organizacji Studenckich (program promocji realizowany pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

https://www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/kola/?id=68

Link do strony internetowej KNPH w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich UMK w Toruniu.