Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK

mgr Mariusz Kłoda
dr Katarzyna Ludwichowska-Redo
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska