Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK

mgr Mariusz Kłoda
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK
dr Joanna May
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
dr Arnold Pustkowski
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska