Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje naukowe

 

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym

„Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” mają stanowić cykl konferencji naukowych poświęconych stosowaniu przepisów prawa handlowego oraz zmianom w prawie handlowym. Ich tematyka zostanie skoncentrowana na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego.

Cykl konferencji jest dedykowany dla przedstawicieli świata nauki, kancelarii prawniczych oraz reprezentantów wymiaru sprawiedliwości. W założeniu ma mieć formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję.

 Bieżące informacje na temat konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.handlowe.umk.pl.

 

Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne

Waluty cyfrowe (m.in. bitcoin) są przedmiotem ożywionej dyskusji społecznej, konsultacji międzyresortowych oraz prac legislacyjnych. W nurt tych rozważań wpisuje się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”, pierwsze w skali kraju cykliczne wydarzenie zadedykowane dla prawników (naukowców oraz praktyków) poświęcone głównie prawnym aspektom korzystania z walut cyfrowych oraz z technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Spiritus movens tego projektu jest dr. hab. Konrad Zacharzewski, kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu i autor pionierskich publikacji prawniczych poświęconych walutom cyfrowym.

Konferencja corocznie skupia szerokie grono znawców tematyki walut cyfrowych i DLT, w tym związanych ze Strumieniem Blockchain i Kryptowaluty działającym w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji RP. Dobrą praktyką stało się już, że obrady konferencji są transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez Internet, dzięki czemu udział w niej można wziąć także wirtualnie.