Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje naukowe

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym

„Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” stanowią cykl konferencji naukowych poświęconych stosowaniu przepisów prawa handlowego oraz zmianom w prawie handlowym. Ich tematyka jest skoncentrowana na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego. „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję.

Cykl konferencji jest dedykowany przedstawicielom świata nauki, kancelarii prawniczych oraz reprezentantom wymiaru sprawiedliwości. “Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” cieszą się wśród nich sporym zainteresowaniem.

Bieżące informacje na temat konferencji zamieszczane są na stronie internetowej www.handlowe.umk.pl.

 

Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne

Waluty cyfrowe (m.in. bitcoin) są przedmiotem ożywionej dyskusji społecznej, konsultacji międzyresortowych oraz prac legislacyjnych. W nurt tych rozważań wpisuje się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”, pierwsze w skali kraju cykliczne wydarzenie zadedykowane dla prawników (naukowców oraz praktyków) poświęcone głównie prawnym aspektom korzystania z walut cyfrowych oraz z technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Spiritus movens tego projektu jest dr. hab. Konrad Zacharzewski, były kierownik Katedry (Zakładu) Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu (aktualnie pracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) i autor pionierskich publikacji prawniczych poświęconych walutom cyfrowym.

Konferencja corocznie skupia szerokie grono znawców tematyki walut cyfrowych i DLT, w tym związanych ze Strumieniem Blockchain i Kryptowaluty działającym w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji RP. Dobrą praktyką stało się już, że obrady konferencji są transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez Internet, dzięki czemu udział w niej można wziąć także wirtualnie.