Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowskadr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego

pokój: 114, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4093
e-mail: zpeplow@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/kph/pracownicy/?id=2763740
ORCID: 0000-0003-4348-2962

Zainteresowania:
prawo morskie, prawo handlu międzynarodowego, prawo cywilne i prawo turystyczne;

zakończony projekt NCN 2016/22/E/HS5/00050 Problemy nowoczesnych kodeksów morskich (https://www.law.umk.pl/en/faculty/faculty-units/department-of-commercial-and-maritime-law/problems-of-contemporary-maritime-codes-national-science-center-poland-contract-no-umo-2016-22-e-hs5-00050/)

prowadzony projekt NCN 2020/37/B/HS5/00471 W poszukiwaniu podejścia regulacyjnego do statków autonomicznych

Adiunkt w Zakładzie Prawa Morskiego w latach 2005-2012, od  października 2012 adiunkt; laureatka konkursu Sonata Bis 6 Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy nr 2016/22/E/HS5/00050), stypendystka  Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2008-2009 (pobyt w  Centrum Prawa Morskiego Tulane Law School); Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego EEA - Norway Grants (pobyt w Scandinavian Institutute of  Maritime Law Universiti of Oslo we wrześniu 2015 r. oraz grudniu 2016  r.); Funduszu dla Młodych Pracowników Naukowych (pobyt w Institute of  Maritime Law University of Southampton, 2008); Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu w latach 2004-2005; Rotary International (pobyt na  uniwersytetach Nowej Anglii, USA, 2007); uczestnik kursu Maritime Law  Course, Rodos, 2009; uczestnik kursu the 2005 International Business  and Trade Summer Law Progam, Catholic University of America, Kraków  2005; opiekun uczestników konkursu Willem C. Vis International  Commercial Arbitration Moot Court; członek Komisji Prawa Morskiego PAN  oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; od października 2015 r.  członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego; Wiceprezes Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Terminy konsultacji:
Uwaga! Ze względu na mój udział w konferencji mdzn dyżur w dniu 16.05.2023 odbędzie się o godz. 12-13.
Za utrudnienia przepraszam.


Dyżury w semestrze letnim od 6/03/2023:

Poniedziałki godz. 10.00-11.00 oraz wtorki 11.00-12.00.
Each Monday 10.00-11.00 and Tuesday 11.00-12.00 room 114 or MS Teams (in case of on line classes)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych: 26.03 godz. 15.10-16.10; 14.05 godz. 12.30-13.30; 4.06. godz. 15.55-16.55; 18.06 godz. 13.05-14.05Zobacz profil w Bazie Wiedzy