Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego

pokój: 114, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4093
e-mail: zpeplow@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/kph/pracownicy/?id=2763740
ORCID: 0000-0003-4348-2962

Zainteresowania:
prawo morskie, prawo handlu międzynarodowego, prawo cywilne i prawo turystyczne;

zakończony projekt NCN 2016/22/E/HS5/00050 Problemy nowoczesnych kodeksów morskich (https://www.law.umk.pl/en/faculty/faculty-units/department-of-commercial-and-maritime-law/problems-of-contemporary-maritime-codes-national-science-center-poland-contract-no-umo-2016-22-e-hs5-00050/)

prowadzony projekt NCN 2020/37/B/HS5/00471 W poszukiwaniu podejścia regulacyjnego do statków autonomicznych (https://www.law.umk.pl/in-search-for-regulatory-approach-to-autonomous-vessels-project-finances-by-national-science-center-poland-contract-no-2020-37-b-hs5-00471/)

Adiunkt w Zakładzie Prawa Morskiego w latach 2005-2012, od  października 2012 adiunkt; laureatka konkursu Sonata Bis 6 Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy nr 2016/22/E/HS5/00050), stypendystka  Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2008-2009 (pobyt w  Centrum Prawa Morskiego Tulane Law School); Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego EEA - Norway Grants (pobyt w Scandinavian Institutute of  Maritime Law Universiti of Oslo we wrześniu 2015 r. oraz grudniu 2016  r.); Funduszu dla Młodych Pracowników Naukowych (pobyt w Institute of  Maritime Law University of Southampton, 2008); Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu w latach 2004-2005; Rotary International (pobyt na  uniwersytetach Nowej Anglii, USA, 2007); uczestnik kursu Maritime Law  Course, Rodos, 2009; uczestnik kursu the 2005 International Business  and Trade Summer Law Progam, Catholic University of America, Kraków  2005; opiekun uczestników konkursu Willem C. Vis International  Commercial Arbitration Moot Court; członek Komisji Prawa Morskiego PAN  oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; od października 2015 r.  członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego; Wiceprezes Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Terminy konsultacji:
DYŻUR W CZASIE ferii zimowych: 6.02. 2024 godz. 10.30-11.30, 7.02.24 godz. 11-12.00, 12.02 godz.11.30-12.30; 16.02.24 godz. 11-12.

DYŻURY W ROKU AK. 2023/24 SEM. LETNI (od 20.02.2024):
PONIEDZIAŁKI godz. 12.15-13.30 oraz WTORKI godz. 13.15-14.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w sem. letnim:
10.03.2024 godz. 10.30-11.30
13.04.2024 godz. 12.30-13.30
26.05.2024 godz. 9.40-10.40
16.06. 2024 godz. 10.30-11.30.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy