Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje naukowe

 

Udział i organizacja konferencji naukowych (wybrane)

 

 • H. Nowicki, Seminarium: Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE, wystąpienie w panelu: Co należy zmienić w postępowaniu odwoławczym. Organizator: Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, Warszawa, 28.09.2017.
 • Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego: Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, H. Nowicki, referat: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorach infrastrukturalnych. Organizator: Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, Łódź, 10-13.09.2017.
 • H. Nowicki, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań, referat: O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych, członek Rady Programowej. Organizator: WPiA Uniwersytetu w Białymstoku oraz UZP, Białystok, 25-27.06.2017.
 • H. Nowicki, Konferencja Naukowa: System zamówień publicznych w Polsce, referat: Cele systemu zamówień publicznych. Organizator: WPAiE UWr oraz UE, Wrocław, 12.05.2017.
 • H. Nowicki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym, referat: Zamówienia in house w jednostkach samorządu terytorialnego. Organizator: Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA UMCS, Lublin, 24.04.2017.
 • H. Nowicki, Konferencja: Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa, referat: Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem mienia publicznego. Organizator: WPiA UG, Gdańsk, 07.04.2017.
 • H. Nowicki, Seminarium naukowe: Podejmowanie działalności gospodarczej, Przewodniczący Rady Programowej, moderator. Organizatorzy: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego, Toruń WPiA UMK, 16.03.2017.
 • H. Nowicki, K. Kucharski, Konferencja: Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Organizator: Minister Gospodarki i Finansów, Warszawa, 31.03.2017.
 • H. Nowicki, Kongres gospodarczy Welconomy Forum in Toruń, 13-14.03.2017.
 • H. Nowicki, Seminarium: Debata przedstawicieli świata nauki, System zamówień publicznych, projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Organizator: Prezes UZP, Warszawa UZP, 1.12.2016.
 • Konferencja Państwo a gospodarka, H. Nowicki, referat: Prawne instrumenty kreowania innowacyjnej gospodarki. Przewodniczący Rady Programowej, moderator panelu: Innowacyjność w prawie zamówień publicznych oraz panelu: Innowacyjność w publicznym prawie gospodarczym. K. Kucharski, moderator, Członek Rady Programowej, Organizator: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego, Toruń WPiA UMK, 20.10.2016.
 • H. Nowicki, III Międzynarodowa Konferencja z cyklu reforma prawa zamówień publicznych “Strategiczne zamówienia publiczne”, referat: Partnerstwo publiczno-prywatne jako element innowacyjności w realizacji zadań publicznych, moderator panelu: ?Społeczne zamówienia publiczne?. Organizator: Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA UŁ, Łódź, 29-30.09.2016.
 • H. Nowicki, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego ?Aksjologia prawa administracyjnego?. Organizator: WPiA UJ, Zakopane, 18-21.09.2016.
 • H. Nowicki, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce?, członek Rady Programowej, wystąpienie wprowadzające i moderator panelu: “Nowa regulacja ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce  uwagi postimplementacyjne”, oraz wystąpienie wprowadzające i moderator panelu: “Zamówienia i koncesje in house w praktyce”. Organizator: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Katowice, 13-14.06.2016.
 • H. Nowicki, Konferencja “Program Horyzont 2020 dla Miast”, referat: Zamówienia przedkomercyjne (PCP) i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI), a zamówienia publiczne w Polsce. Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa IPPT PAN, 10.05.2016.
 • H. Nowicki, Seminarium naukowe pt. “Czy ślimak to ryba?” – przegląd absurdów w unijnaych przepisach”. Organizator: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK, Toruń, 25.04.2016.
 • H. Nowicki, Seminarium naukowe: “Cała prawda o suplementach diety – aspekt prawny, farmaceutyczny oraz praktyczny”, Przewodniczący Rady Programowej, moderator. Organizator: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego, Toruń WPiA UMK, 4.04.2016.
 • H. Nowicki, Kongres III Forum zamówień publicznych na roboty budowlane. Organizator: Miesięcznik Przetargi Publiczne, Toruń, Hotel Copernicus, 29.02.-2.03.2016.
 • A. Brzezińska-Rawa, 10thConference International Academic Association on Planing, Law, and Property Rights 19-24 luty 2016 r. Bern, Szwajcaria.
 • A. Brzezińska-Rawa, Ogólnopolska konferencja naukowa “Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska”, 22 kwietnia 2016 r., Wrocław
 • A. Brzezińska-Rawa, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego pt. ?Aksjologia prawa administracyjnego?, Zakopane 18-21 września 2016 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Seminarium eksperckie dot. ładu przestrzennego organizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. kuj-pom. Toruń 15.09.2016
 • A. Brzezińska-Rawa, Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni, Toruń 26.10.2016, referat
 • A. Brzezińska-Rawa, II Seminarium eksperckie dot. ładu przestrzennego organizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. kuj-pom. Toruń 8.11.2016
 • A. Brzezińska-Rawa, Barcelona 17-19 listopada 2016 r. Platform VIII Platform of Experts in Planning Law Conference: Urbanism, Tourism, and the sharing economy?, referat
 • A. Brzezińska-Rawa, Ogólnopolska Konferencja “Zasady a prawo administracyjne”, Łódź 23 listopada 2016 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”, 16-17 grudzień 2016 r., Toruń, współorganizator, przewodnictwo panelu
 • A. Brzezińska-Rawa, Międzynarodowa konferencja naukowa “Sposoby realizacji zadań publicznych”, Katowice 10-11 marca 2016
 • A. Brzezińska-Rawa, Konferencja Naukowa Uchwała reklamowa szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych  aspekty prawne, 3 marca 2017 r., Warszawa, referat
 • A. Brzezińska-Rawa, Seminarium Eksperckie nt. Uchwały Krajobrazowej, Gdańsk 31 marca 2017 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Seminarium: Sposoby realizacji Strategii rozwoju województwa w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, Toruń 11 kwietnia 2017 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, II Prawnicze Forum Prawa Budowlanego, 12 maja 2017 r. Gdańsk
 • A. Brzezińska-Rawa, Konferencja: World Bank Report: Poland: Toward a strategic, effective, and accountable state. Systematic Country Diagnostic, Toruń 29 czerwca 2017 r., organizator, referat
 • A. Brzezińska-Rawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą, 7 lipca 2017 roku, Toruń, współorganizator
 • A. Brzezińska-Rawa, 11th International Conference Man-City-Nature, new opportunities – new challenges – new perspectives, October 9-10, 2017, współprzewodnictwo panelu.