Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Udział w zespołach eksperckich

 

Pracownicy Katedry w zespołach eksperckich

 

 • H. Nowicki, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, 2017.
 • H. Nowicki, członek zespołu ds. parametryzacji czasopism i wydawnictw przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego i Nauki, powołany w styczniu 2017 r.
 • H. Nowicki, Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.
 • A. Brzezińska-Rawa, Członek Podzespołu ds. zasobów, infrastruktury i środowiska w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku, 2017.
 • H. Nowicki, Przewodniczącego Komisji ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na kadencję 2016-2020.
 • H. Nowicki, członek Grupy ekspertów Ministerstwa Rozwoju opracowujących projekt ?Polityki Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego? oraz ds. kompleksowego przeglądu prawa w celu zwiększenia efektywności inwestycji publicznych w formule ppp, 2016-2017.
 • A. Brzezińska-Rawa, Doradca pozarządowy (Non-governmental Adviser ? NGA) Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network ?ICN) z rekomendacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 2012 r.
 •  A. Brzezińska-Rawa, Członek International Association on Planning, Law and Property Rights, od 2012 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Członek Platform of Experts in Planning Law, od 2012 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) WZUW, od 2012 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, od 2010 r.
 • A. Brzezińska-Rawa, Udział w sieci naukowej: Polska sieć naukowa ? badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, UMK, UB, KUL.