Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK
dr Karolina Karpus
dr Krzysztof Kucharski
dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy