ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Materiały uzupełniające do wykładu (schematy)

Nabycie i utrata prawa własności (865 KB)
Nabycie i utrata prawa własności – CD (955 KB)
Współwłasność (491 KB)
Współwłasność – CD (214 KB)
Użytkowanie wieczyste cz. VI (284 KB)
Posiadanie cz. VII (816 KB)
Rodzaje ograniczonych praw rzeczowych cz. IX (2,44 MB)