Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Mariusz Kłoda

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Rozstrzyganie sprawy absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., V CSK 206/17.
Tytuł równoległy: Deciding on granting a discharge in housing cooperatives : commentary on supreme Court Judgment of 7 December 2017, V CSK 206/17.
Czasopismo: Glosa, nr 1 (182)
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 26-32, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach
ISSN: 1233-4634
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 29 nr 1-2
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 26-29, il.
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tytuł równoległy: The problem of exclusion of a written vote on absolutorium matters in a limited liability company.
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 73 nr 2
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 26-31, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

4/20

Autor: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2019
Wydanie: Wyd. 2.
Opis fiz.: 161 s.
ISBN: 978-83-7285-880-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/20

Autor: Zacharzewski Konrad, Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
Opis fiz.: 239 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/20

Autor: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 kwietnia 2019 r.
Czasopismo: Kwart. Sądowy Apelacji Gdań., nr 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 309- 313
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
ISSN: 2353-5865
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/20

Autor: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2018
Wydanie: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2018.
Opis fiz.: 163, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-865-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

8/20

Autor: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 13 kwietnia 2018 r.).
Czasopismo: Kwart. Sądowy Apelacji Gdań., nr 2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 263-269
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
ISSN: 2353-5865
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 marca 2018 r., VII PZ 11/18.
Czasopismo: Palestra, R. 63 nr 12
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 74-76
Pełny tytuł czasop.: Palestra
ISSN: 0031-0344
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

10/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych.
Czasopismo: Bezp. Bank, nr 2 (63)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 159-166, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Bezpieczny Bank
ISSN: 1429-2939
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

11/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Potrzebne regulacje dotyczące własności zasobu kosmicznego.
Czasopismo: Dz. Gaz. Prawna, nr 202 z 18 X
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. D8
Pełny tytuł czasop.: Dziennik Gazeta Prawna
ISSN: 2080-6744
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 627/13.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Pol., R. 60 z. 10
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 1355-1359, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN: 0867-1850
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

13/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej.
Czasopismo: Prz. Prawa Handl., nr 12 (292)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 33-38, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Handlowego
ISSN: 1230-2996
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

14/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.04.2015 r. (IV CSK 452/14).
Czasopismo: Prz. Sądowy, R. 25 nr 9
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 135-139
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sądowy
ISSN: 0867-7255
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

15/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium - brak ograniczenia czasowego : glosa do wyroku SN z 25.9.2014 r., II CSK 704/13.
Czasopismo: Monit. Praw., R. 23 nr 22
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 1218-1220, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawniczy
ISSN: 1230-6509
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

16/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13).
Czasopismo: Monit. Prawa Bank., nr 11 (60)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 48-53
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawa Bankowego
ISSN: 2081-9021
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

17/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki z o.o. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 lipca 2014 r. (III CZP 36/14).
Czasopismo: Monit. Prawa Bank., nr 3 (52)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 38-42
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawa Bankowego
ISSN: 2081-9021
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

18/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Naruszenie dóbr osobistych klienta banku.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr 246 z 21 X
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. F4
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Instytucja absolutorium w prawie handlowym.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian / red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 205-217
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-64458-00-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

20/20

Autor: Kłoda Mariusz Tomasz
Tytuł: Reglamentacja działalności maklerskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo a gospodarka / red. A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2012
Opis fiz.: S. 32-42
Seria: Państwo a Gospodarka ; [1]
ISBN: 978-83-935451-0-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000