Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Badania naukowe byłych i obecnych pracowników Katedry obejmują historię państwa i prawa oraz myśli politycznej i prawnej – od starożytności po wiek XX.

Kierownik Katedry prof. dr hab. Danuta Janicka specjalizuje się w zakresie historii państwa i prawa sądowego Europy, a szczególnie Polski i Niemiec. Zainteresowania naukowe koncentruje na historii prawa karnego i doktryny prawa karnego, regionalnej historii ustroju i prawa Pomorza i Ziemi Chełmińskiej, dziejach Prus i prawa pruskiego, a także na ustroju i prawie Republiki Federalnej Niemiec.

Dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK, swoimi zainteresowaniami naukowymi obejmuje poglądy filozofów przyrody i sofistów, Niccolo Machiavellego, Jana Jakuba Rousseau, Fryderyka Nietzschego, Johna Stuarta Milla i Towarzystwa Fabianów.

Dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK, prowadzi badania nad niemieckim ustrojem i prawem, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów pruskich oraz stosunków polsko-niemieckich, a ponadto nad historią konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i administracji w Polsce i Europie.