Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla studentów stacjonarnych

Informacja dla słuchaczy wykładu “Doktryny polityczno-prawne” dot. materiałów na Moodlach

Uprzejmie informuję, że w celu wejścia na kurs z doktryn i skorzystania z materiałów należy wpisać hasło: drugi_rok_prawa

prof. Janicka

Informacja na temat wykładu ogólnouniwersyteckiego “Niemcy współczesne-państwo i społeczeństwo”:

Wykład odbywa się częściowo w postaci e-learningu.
Wykłady w audytorium – piątki w godzinach 10.10-11.40. od 13 października do 5 stycznia włącznie, z wyjątkiem 27 października.
Wykład w formie e-learningu (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania):
6 października 2017 r.,
27 października 2017 r.
12 stycznia 2018 r.
19 stycznia 2018 r.
26 stycznia 2018 r.

Informacja nt. fakultetu “Wprowadzenie do ustroju i prawa niemieckiego” (piątki, godz. 12.00-13.30) znajduje się w systemie USOS. WYKŁAD STANOWI ZMODYFIKOWANĄ WERSJĘ DOTYCHCZASOWEGO WYKŁADU Z RFN. Studentom, którzy zaliczyli już wykład “Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN” zalecam wybór innego przedmiotu fakultatywnego!!! Prof. D. Janicka

Informacja nt. zapisów i przedmiotu seminarium magisterskiego ?NAJNOWSZA HISTORIA PRAWA?

Uprzejmie informuję, że mam jeszcze wolne miejsca na seminarium magisterskim. Jego głównym przedmiotem jest polskie prawo XX-XXI w. Powstające na seminarium prace magisterskie przybierają przeważnie charakter opracowań porównawczych ? instytucję prawną z przeszłości porównuje się z analogiczną instytucją współczesną. Możliwe jest pisanie pracy całkowicie historycznej, także z historii myśli politycznej lub prawnej. BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA OTRZYMAĆ MAILEM, pisząc pod adresem janicka@umk.pl

Prof. dr hab. Danuta Janicka