Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn
Polityczno-Prawnych

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o terminie i temacie przewodnim XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych i zaprosić do udziału w nim. Odbędzie się on w dniach 21-23 września 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Tematem obrad będzie „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego”.

Proponując tę problematykę, chcielibyśmy przede wszystkim pochylić się nad zagadnieniem przydatności naszej dyscypliny – zarówno w aspekcie naukowym, jak i dydaktycznym. Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowanych poglądów na temat roli badań historycznoprawnych sensu largissimo i celów dydaktyki przedmiotów historycznoprawnych. Ze smutkiem obserwujemy postępujący spadek ich znaczenia. Martwią nas też widoczne ograniczenia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w zakresie historii prawa, a także utrudniony dostęp młodych historyków prawa do szkół doktorskich. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zrobić, aby zapobiec marginalizacji historii prawa w przyszłości. Ufamy, że motyw przewodni Zjazdu nie tylko pozwoli sięgnąć po tematy z zakresu prawa publicznego, prywatnego oraz myśli polityczno-prawnej, ale zaowocuje publikacją pokonferencyjną, która znajdzie zainteresowanie przedstawicieli dyscyplin prawa pozytywnego.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez rejestrację online na stronie internetowej Zjazdu https://zjazdhistoriaprawa.umk.pl lub przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego pocztą elektroniczną na adres zjazdhpr@umk.pl do dnia 30 października 2022 roku.

Wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynosić 600 zł. W ramach tej opłaty mieścić się będą koszty wyżywienia (przerw kawowych, obiadów, kolacji) oraz wydania publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przewidujemy opłatę ulgową dla osób emerytowanych i doktorantów w wysokości 400 zł. Żadne opłaty nie obejmują kosztów noclegów.

O szczegółach dotyczących wnoszenia opłaty konferencyjnej i możliwości zakwaterowania w Toruniu powiadomimy Uczestników pocztą elektroniczną. Informacje te zostaną także umieszczone na stronie internetowej Zjazdu.

 

 

Prof. dr hab. Danuta Janicka                                     dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK

 

 

Formularz Zjazdu (16 KB)