Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn
Polityczno-Prawnych

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o terminie i temacie przewodnim XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych i zaprosić do udziału w nim. Odbędzie się on w dniach 21-22 września 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Tematem obrad będzie „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego”.

Proponując tę problematykę, chcielibyśmy przede wszystkim pochylić się nad zagadnieniem przydatności naszej dyscypliny – zarówno w aspekcie naukowym, jak i dydaktycznym. Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowanych poglądów na temat roli badań historycznoprawnych sensu largissimo i celów dydaktyki przedmiotów historycznoprawnych. Ze smutkiem obserwujemy postępujący spadek ich znaczenia. Martwią nas też widoczne ograniczenia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w zakresie historii prawa, a także utrudniony dostęp młodych historyków prawa do szkół doktorskich. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zrobić, aby zapobiec marginalizacji historii prawa w przyszłości. Ufamy, że motyw przewodni Zjazdu nie tylko pozwoli sięgnąć po tematy z zakresu prawa publicznego, prywatnego oraz myśli polityczno-prawnej, ale zaowocuje publikacją pokonferencyjną, która znajdzie zainteresowanie przedstawicieli dyscyplin prawa pozytywnego.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez rejestrację online na stronie internetowej Zjazdu https://zjazdhistoriaprawa.umk.pl lub przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego pocztą elektroniczną na adres zjazdhpr@umk.pl do dnia 30 października 2022 roku.

Wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynosić 600 zł. W ramach tej opłaty mieścić się będą koszty wyżywienia (przerw kawowych, obiadów, kolacji) oraz wydania publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przewidujemy opłatę ulgową dla osób emerytowanych i doktorantów w wysokości 400 zł. Żadne opłaty nie obejmują kosztów noclegów.

O szczegółach dotyczących wnoszenia opłaty konferencyjnej i możliwości zakwaterowania w Toruniu powiadomimy Uczestników pocztą elektroniczną. Informacje te zostaną także umieszczone na stronie internetowej Zjazdu.

 

 

Prof. dr hab. Danuta Janicka                                     dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK

 

 

Formularz Zjazdu (16 KB)

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu są zamieszczone na stronie:

https://zjazdhistoriaprawa.umk.pl/pages/main_page/