Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Danuta Janicka

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK
prof. dr hab. Danuta Janicka
dr Andrzej Madeja
dr hab. Anna Tarnowska