Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla studentów niestacjonarnych

Informacja o egzaminach z Doktryn polityczno-prawnych

dla II roku niestacjonarnych studiów prawa:

I termin 28 stycznia 2018 r., godz. 19.00-19.30, aud. E

II termin 18 lutego 2018 r., godz. 18.00-18.30, aud. E

FORMA EGZAMINU: test złożony z 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (szczegółowe informacje znajdują się w opisie przedmiotu w systemie USOS).

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Liberalizm i jego odmiany; konserwatyzm i jego odmiany; socjalizm i jego odmiany; anarchizm; nacjonalizm; nauka społeczna Kościoła katolickiego; faszyzm; nazizm; komunizm.

Platon, Arystoteles, Cyceron, św. Augustyn, św. Tomasz, Morus, Machiavelli, Bodin, Grocjusz, Hobbes, Locke, Smith, Monteskiusz, Rousseau, Bentham, Mill, Tocqueville, Burke, de Maistre, Saint-Simon, Fourier, Owen, Marks, Lassalle, Bernstein, Proudhon, Bakunin, Sorel, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler