Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla studentów niestacjonarnych

Wszelkie informacje można znaleźć w zakładce „Pracownicy” na stronie internetowej Wydziału, w sylabusach umieszczonych w systemie USOS, a ponadto na uniwersyteckiej platformie Moodle w ramach poszczególnych „kursów”, czyli przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry.