Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego powstała w 2014 r. z połączenia Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. Należy przypomnieć, że początki Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych sięgają 1965 roku. Jej założycielem oraz pierwszym kierownikiem był prof. Wiktor Kornatowski. Przez ponad 30 lat obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Janusz Justyński. Natomiast Katedra, a wcześniej Zakład Historii Prawa Niemieckiego w Polsce, powstała w 1982 r. i została utworzona ad personam dla prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza. Po jego przejściu na emeryturę kierownictwo Katedry przejęła prof. dr hab. Danuta Janicka.

Zakresem badań naukowych Katedra obejmuje historię państwa, prawa oraz myśli politycznej i prawnej – od starożytności po wiek XX. Katedra zatrudnia jednego profesora tytularnego – Danutę Janicką, dwóch profesorów uniwersyteckich: Martę Baranowską i Annę Tarnowską, a ponadto jednego adiunkta – dr Paulinę Chełmowską.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z historii państwa i prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz historii myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej. Ponadto oferują kilka wykładów fakultatywnych oraz kilka dalszych wykładów ogólnouniwersyteckich. Katedra prowadzi też seminaria dyplomowe dla przyszłych licencjatów i dla magistrantów.