Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Tomasz Kucharski
adiunkt
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 211
tel.: 56 611 4053
e-mail: t_kucharski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5363-7529

Zainteresowania:
- Historia ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1569-1793) ze szczególnym uwzględnieniem dziejów sejmu walnego, elekcyjności tronu oraz organizacji administracji centralnej
- Stosunki państwo-kościół w Europie doby reformacji i kontrreformacji ze szczególnym uwzględnieniem
tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej
- Organizacja i funkcjonowanie sądów polskich na Pomorzu w I poł. XX wieku.
- Prawo archiwalne i prawo dotyczące zarządzania dokumentacją w administracji publicznej

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo!

Dnia 1 września powróciłem z urlopu i stypendium, przepraszam za problemy w kontakcie.
We wrześniu będę zatem dyżurował:
- w poniedziałki (4, 11 i 18 września), w godzinach 10:00-11:00 .
- we wtorki (5, 12 września) w godzinach 10:00-11:00.

W trakcie dyżurów - zarówno osobiście w sali 211 (w budynku wydziału), jak i online (za pośrednictwem platformy MS Teams), można będzie załatwić i wyjaśnić wszelkie sprawy, związane z zaliczeniem historii ustrojów państwowych, technik biurowych i przedmiotów specjalizacyjnych. Szczególnie zachęcam do zgłaszania się studentów niestacjonarnych, którzy mają jeszcze do zaliczenia drugi termin z egzaminu z historii ustrojów państwowych.

Odrębnie oczywiście kontakt ze mną jest wciąż możliwy:
- mailowo
- za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy