ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dyżury

DYŻURY

 PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA PRACY

 W OKRESIE WAKACYJNYM

Dyżury odbywają się w formie zdalnej. Zachęcamy do kontaktu mailowego

lub przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

 

Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

janter@umk.pl

pokój/room 122, tel. (56) 611 40 82

wtorek/Tuesday 10.00 – 11.00

 

Dr Jagoda Jaskulska

jagoda_jaskulska@umk.pl/jagoda_jaskulska@o365.umk.pl

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

czwartek/Thursday 16.00 – 17.00

 

Dr Anna Napiórkowska

napiork@umk.pl/napiork@o365.umk.pl

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

poniedziałek/Monday 11.00 – 12.00

 

Dr Beata Rutkowska

beatarut@umk.pl/beatarut@o365.umk.pl

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

poniedziałek/Monday 11.00 – 12.00

 

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz

m_sz@umk.pl/m_sz@o365.umk.pl

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

piątek/Friday 9.00 – 10.00

 

URLOPY

 PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA PRACY

 

Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

27 lipca – 4 września

 

Dr Jagoda Jaskulska

29 lipca – 4 września

 

Dr Anna Napiórkowska

27 lipca – 4 września

 

Dr Beata Rutkowska

27 lipca – 4 września

 

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz

7 – 28 sierpnia

21 – 30 września

 

W trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego

pracownicy Katedry nie dyżurują.