Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Półrocznik naukowy ,,Pracownik i Pracodawca”

Czasopismo „Pracownik i Pracodawca”, którego redaktorem naukowym jest dr Marzena Szabłowska – Juckiewicz, jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym. Publikowane są w nim opracowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym artykuły, glosy i sprawozdania. Czasopismo jako cel stawia sobie rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów.

Czasopismo dostępne na stronie:

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PiP/index.