Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK

dr Jagoda Jaskulska
dr Anna Napiórkowska
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
dr Beata Rutkowska
dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK