Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Beata Rutkowska
adiunkt
Katedra Prawa Pracy

pokój: 125, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4081
e-mail: beatarut@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1920-8261

Zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy od 1 października 2005 r., najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2013 r. - na stanowisku adiunkta.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003 - 2005 uczestniczyła w studiach doktoranckich na w/w Wydziale. W dniu 1 czerwca 2012 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Ochrona przedstawicieli pracowników w polskim prawie pracy, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza. W dniu 12 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu jej stopnia naukowego doktora nauk prawnych - specjalność: prawo pracy.

Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UMK na kadencję 2016 – 2020. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących źródeł prawa pracy, a także instytucji zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicielstwa pracowniczego.Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim:
- poniedziałki w godz. 15.00-16.00;
- wtorki w godz. 13.30-14.30.
Zapraszam do p. 125.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
- 13 maja 2023 r. (sobota) w godz. 15.00-16.00;
- 18 czerwca 2023 r. (niedziela) w godz. 12.30-13.30.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy