Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zjazd Katedr

XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Katedra Prawa Pracy była organizatorem XXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który odbył się w Toruniu w dniach 17–19 maja 2017 r. (był to drugi Zjazd zorganizowany przez Katedrę). Problematyka Zjazdu została zakreślona ogólnym tematem: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Spośród ośmiu głównych referatów przedstawionych podczas Zjazdu dwa zostały zaprezentowane przez pracowników Katedry. Prof. Grzegorz Goździewicz wygłosił referat pt. Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (ogólna charakterystyka). Z kolei dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz przedstawiła referat poświęcony problematyce równego traktowania osób zatrudnionych.

Referaty zaprezentowane na Zjeździe oraz inne opracowania, w których Autorzy zawarli główne tezy wygłoszone podczas dyskusji zjazdowej, zostały opublikowane w monografii pt. Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie, pod redakcją naukową prof. Grzegorza Goździewicza (kierownika naukowego Zjazdu).

 

JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ PROF. GRZEGORZA GOŹDZIEWICZA

W dniu uroczystego otwarcia Zjazdu w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego świętowano jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza. W Uroczystościach jubileuszowych uczestniczyły władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezydent Miasta Torunia oraz wybitni przedstawiciele doktryny i judykatury prawa pracy. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski odznaczył Jubilata medalem honorowym Torunia Thorunium. Wyrazem uznania dla Jubilata był również srebrny medal Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wręczony przez kolegium dziekańskie.

Z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza została przygotowana księga pamiątkowa pt. Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, pod redakcją dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz, dr Beaty Rutkowskiej oraz dr Anny Napiórkowskiej.