Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Jagoda Jaskulska
adiunkt
Katedra Prawa Pracy

pokój: 110
tel.: 56-611 4083
e-mail: jagoda_jaskulska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0904-0207

Zainteresowania:
Od 1 października 2019 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie na stanowisku adiunkta.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W dniu 7 czerwca 2019 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na gruncie prawa pracy, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jana Piątkowskiego, prof. UMK oraz dr Beaty Rutkowskiej. W dniu 11 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała jej stopień doktora nauk prawnych, specjalność – prawo pracy.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z relacją pomiędzy prawem pracy a prawem cywilnym oraz problematyką zatrudnienia w podmiotach leczniczych.


Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,
Poniżej informacja o dyżurach w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:
- wtorki w godz. 10.00-11.00
- czwartki w godz. 10.00-11.00

Dyżury dla Studentów studiów niestacjonarnych:
20.11.2022 r. (niedziela) w godz. 13.00-14.00
15.01.2023 r. (niedziela) w godz. 11.30-12.30.

Pokój nr 110
mail: jagoda_jaskulska@umk.pl
MS Teams: jagoda_jaskulska@o365.umk.pl

Serdecznie zapraszam!Zobacz profil w Bazie Wiedzy