Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Anna Napiórkowska
adiunkt
Katedra Prawa Pracy

pokój: 125
tel.: 56 611 40 81
e-mail: napiork@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2540-9112

Od 1 stycznia 2006 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku asystenta, a następnie od 1 października 2015 r. na stanowisku adiunkta.

Laureatka I nagrody w kategorii prac doktorskich za pracę Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby w XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową  z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową (2016 r.). Rozprawa doktorska uzyskała również specjalne wyróżnienie Prezesa ZUS (2016 r.).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza, odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 9 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu mgr Annie Napiórkowskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo pracy.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 2005 r. 

Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki ubezpieczenia społecznego, zwłaszcza problematyki niezdolności do pracy w ubezpieczeniu chorobowym i rentowym, ochrony pracownika na wypadek niezdolności do pracy.

Granty:
2011 r. - University of Cambridge (w ramach Funduszu Młodych Pracowników Nauki)
2012 r. - Instytut Maxa Plancka - Instytut Prawa Socjalnego i Polityki Socjalnej w Monachium (grant ze środków Funduszu im. Ireny i Wacława Szyszkowskich oraz indywidualny grant badawczy)
2016 r. - Universidad Complutense de Madrid oraz Universidad Autónoma de Madrid (w ramach grantu indywidualnego)Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że dyżury w semestrze zimowym odbywają się we wtorki w godz. 9.00-10.00 oraz w czwartki w godz. 11.00-12.00.

Dyżury na studiach niestacjonarnych:
21 stycznia 2023 r. w godz. 13.10-14.10
22 stycznia 2023 r. w godz. 12.30-13.30

Wszystkie dyżury odbywają się w pokoju 125.
Serdecznie zapraszam.

Mój adres na platformie Teams: napiork@o365.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy