Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Kucharski
adiunkt
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 211
tel.: 56 611 4053
fax: 56 611 4005
e-mail: t_kucharski@umk.pl

Zainteresowania:
- Historia ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1569-1793) ze szczególnym uwzględnieniem dziejów sejmu walnego, elekcyjności tronu oraz organizacji administracji centralnej
- Stosunki państwo-kościół w Europie doby reformacji i kontrreformacji ze szczególnym uwzględnieniem
tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej
- Organizacja i funkcjonowanie sądów polskich na Pomorzu w I poł. XX wieku.
- Prawo archiwalne i prawo dotyczące zarządzania dokumentacją w administracji publicznej

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 będę odbywał:

- w każdy wtorek w godzinach 12:00-13:30
- w każdy czwartek w godzinach 11:00-12:00

Jednocześnie przypominam by w sprawach bieżących korzystać z kontaktu mailowego.

W razie, gdyby ktoś z Państwa chciał się ze mną spotkać osobiście, a nie jest w stanie dotrzeć na dyżury we wskazanych powyżej terminach, oferuję możliwość takiego osobistego spotkania po uprzednim umówieniu się droga mailową.

Bibliografia