ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Kucharski
adiunkt
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 211
tel.: 56 611 4053
e-mail: t_kucharski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5363-7529

Zainteresowania:
- Historia ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1569-1793) ze szczególnym uwzględnieniem dziejów sejmu walnego, elekcyjności tronu oraz organizacji administracji centralnej
- Stosunki państwo-kościół w Europie doby reformacji i kontrreformacji ze szczególnym uwzględnieniem
tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej
- Organizacja i funkcjonowanie sądów polskich na Pomorzu w I poł. XX wieku.
- Prawo archiwalne i prawo dotyczące zarządzania dokumentacją w administracji publicznej

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo!

W semestrze letnim będę odbywał dyżury
- w poniedziałki w godzinach 10:00-11:00 .
- we wtorki w godzinach 10:00-11:00.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie. Z powodu dość licznych zaplanowanych wyjazdów, może się zdarzyć, że któryś z dyżurów wtorkowych zostanie odwołany. Będę zamieszczał ostrzeżenia o takiej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odrębnie oczywiście kontakt ze mną jest wciąż możliwy:
- mailowo
- za pośrednictwem platformy MS Teams - po uprzednim mailowym umówieniu się.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy