Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Finansów Publicznych

pokój: 248
tel.: +48-56-611-4086
fax: +48-56-611-4005
e-mail: rekowski@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
Czwartek, godz. 11.00-12.00, pok. 248.

Konsultacje dla proseminarzystów i seminarzystów:
1) proseminarzyści - piątki, godz.9.00, pok. 248
2) seminarzyści - piątki, 9.30, pok. 248.

Najbliższe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
1) sobota, 30 listopada, godz. 15.00, pok. 248.
2) niedziela, 1 grudnia, godz. 15.00, pok. 248.

Bibliografia