ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 119, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4095
e-mail: kbaczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6545-2671

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w semestrze letnim dyżury będa odbywać się we wtorki w godz. 10-11.
Egzaminy ustne dla studentów III roku wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Podaję link do kontaktu zdalnego podczas dyżurów (w miarę możliwości i po uprzednim umówieniu):
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBrb9ka6B61SFf7--FXzczHkePf1ES1EIQ_0qa-C3jv41%40thread.tacv2/conversations?groupId=da03fe4d-6792-4aa2-bde9-1566b7715341&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

W dniu 12 marca i 26 marca (niedziela) w godz. 10.30 - 11.30 odbędzie się dyżur dla studentów niestacjonarnych.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy