Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

pokój: 128
tel.: +48-56-611-4078
fax: +48-56-611-4005
e-mail: agalas@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=c8L9OzwAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F61GpsZeJl8
ORCID: 0000-0002-2834-9306

Terminy konsultacji:
W roku akad. 2019/2020 będę odbywać dyżury:

we wtorek, godz. 12.00-13.00, z wyjątkiem:
19.11.2019 r.
17.12.2019 r.
14.01.2020 r.
11.02.2020 r.
10.03.2020 r.
21.04.2020 r.
12.05.2020 r.
16.06.2020 r.
We wskazanych terminach dyżury będę odbywac w godz. 14.00-15.00.
Bibliografia