Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

pokój: 128
tel.: +48-56-611-4078
fax: +48-56-611-4005
e-mail: agalas@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=c8L9OzwAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F61GpsZeJl8
ORCID: 0000-0002-2834-9306

Terminy konsultacji:
W roku akad. 2019/2020 będę odbywać dyżury:

we wtorek, godz. 12.00-13.00, z wyjątkiem:
19.11.2019 r.
03.12.2019 r.
14.01.2020 r.

We wskazanych terminach dyżury będę odbywac w godz. 14.00-15.00.

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
14.12.19., godz. 10.30;
04.04.20, godz. 10.30;
16.05.20, godz. 10.30.


Szanowni Państwo Doktoranci,

uprzejmie zapraszam na kolejne seminarium doktoranckie w dniu 21 stycznia br., godz. 14.00, pok. 128.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach od 3 do 21 lutego br. będę przebywac na urlopie wypoczynkowym.


Bibliografia