ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 206, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4054
e-mail: zbig@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9773-3619

Terminy konsultacji:
dyżur w semestrze letnim 2022/2023
poniedziałek, godz. 11.00-12.00Zobacz profil w Bazie Wiedzy