Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Leszek Stępka
adiunkt
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

pokój: 107
tel.: +48-56-611-4007
fax: +48-56-611-4005
e-mail: lstepka@umk.pl

Dr Leszek Stępka jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK. Studia biologiczne ukończył w 1987 r. uzyskując tytuł magistra biologii. Napisał pracę magisterską w Zakładzie Hydrobiologii pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Gizińskiego pt. "Hydrochemia i ogólna charakterystyka Jeziora Steklińskiego". W latach 1987 - 1993 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców WBiNoZ UMK w Toruniu. W latach 1993-1997 studiował prawo na WPiA UMK. Pracę magisterską pt. "Kryminalistyczna problematyka broni gazowej" napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Kulickiego. W latach 1993 - 2007 pracował jako specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Kryminalistyki UMK. Od roku 2007 pracuje na stanowiskach nauczyciela akademickiego, początkowo jako asystent a obecnie adiunkt w Katedrze Kryminalistyki tegoż Uniwersytetu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Dostępność broni palnej bojowej (krótkiej) do ochrony osobistej".

Pan dr Leszek Stępka specjalizuje się w kryminalistycznych badaniach broni strzeleckiej oraz wariografii kryminalistycznej. Bada także wpływ dostępu do broni palnej na przestępczość i inne patologie społeczne. Jest stałym biegłym sądowym z zakresu wariografii kryminalistycznej.

Dr Leszek Stępka jest autorem i współautorem wielu prac naukowych z kryminalistyki w tym współautorem monografii pt. "Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej" oraz podręcznika kryminalistyki pt. "Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo sądowej" . 


Terminy konsultacji:
Semestr zimowy, rok akad. 2019/2020

Środa - 11.00-12.00

Piątek - 11.00-12.00

Bibliografia