ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 239
tel.: +48 56-611-4050
e-mail: mb1@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Baranowska3
ORCID: 0000-0002-0365-1023

Zainteresowania:
Autorka książek:
"Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009;
"Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
Zainteresowania naukowe koncentrują się również na poglądach J. J. Rousseau, myśli socjalistycznej, problematyce nacjonalizmów. Wykaz publikacji poniżej w linku: Profil w Bazie Wiedzy.

Marta Baranowska – Associate Professor at the Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Her research interests include the history of political and legal thought and political philosophy. She is the author of two monographs: "Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka", Toruń 2009 ["The individual, state, and law in Friedrich Nietzsche’s philosophy. Small vs great politics"], and "Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy", Toruń 2018 ["The end justifies the means, or Niccolò Machiavelli’s discourses on power"].Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:
poniedziałki, godz. 12.00-13.00.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych: 21.10.2023, godz. 9.35-10.35.Zobacz profil w Bazie Wiedzy