Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 213
tel.: +48 56-611-4057
e-mail: mb1@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=Ahv3HQ4AAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0002-0365-1023

Zainteresowania:
Autorka książek:
"Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009;
"Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
Zainteresowania naukowe koncentrują się również na poglądach J. J. Rousseau, myśli socjalistycznej, problematyce nacjonalizmów oraz roli doktryn polityczno-prawnych w edukacji prawniczej. Wykaz publikacji poniżej w linku: Bibliografia

Terminy konsultacji:
Dyżury: wtorki, godz. 14.00-15.00, pok. 239.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych: 14.grudnia, godz. 15.00-16.00, pok.239.

Pokój 239, nr. tel. 56 611 40 50

Bibliografia