ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

pokój: 193, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: rawa@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0003-3865-9823
ORCID: 0000-0003-3865-9823

Zainteresowania:
prawo planowania przestrzennego, prawo budowlane, publiczne prawo konkurencji

Terminy konsultacji:
Wtorek w godz. 14.15-15.15 pok. 193.

Studia niestacjonarne:
02.04. g. 12.30-13.30
23.04. g. 15.10-16.10

Zobacz profil w Bazie Wiedzy