Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Cilak
adiunkt
Katedra Prawa Finansów Publicznych

pokój: 228
tel.: +48-56-611-4086
fax: +48-56-611-4005
e-mail: mcilak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2010:

środa, godz. 11.00 - 12.00, pok. 228
piątek, godz. 12.45 - 13.45, pok. 228.

Bibliografia