Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Finansów Publicznych

pokój: 200
tel.: +48-56-611-41-12
fax: +48-56-611-4005
e-mail: agniesz@umk.pl
www: http://www.taxlaw.umk.pl/ogloszenia-dr-hab-agnieszka-olesinska
ORCID: 0000-0002-5134-7237

Zainteresowania:
W latach 2002-2016 była redaktorem naczelnym Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Od 2016 r. jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wcześniej była radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 2014 - 2017 była zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przez kilka kadencji należała do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorką lub współautorką ponad 100 opracowań z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych.
W 2019 r. zakończyła realizację projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/11/B/HS5/03580). Jednym z efektów jest monografia "Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym" Wyd. Nauk. UMK, ss. 316.

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/20: poniedziałki godz. 13.30 - 14.30, pok. 200.

W pilnych sprawach niewymagających osobistego kontaktu można kontaktować się ze mną drogą e-mailową.

https://scholar.google.pl/citations?user=vkuN4kIAAAAJ&hl=pl

Więcej informacji: http://www.taxlaw.umk.pl/ogloszenia-dr-hab-agnieszka-olesinska
Bibliografia