ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
asystent
Katedra Prawa Finansów Publicznych

e-mail: mws@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1847-9905

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

- środa, godz. 18:00-19:00, pok. 228 oraz

- czwartek, godz. 16:30-17:30, pok. 228.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się 13 i 27 maja 2023 r. w godz. 12:30-13:30.

Dyżury odbywają się w formie stacjonarnej.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy