Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
profesor
Katedra Prawa Karnego

pokój: 236
tel.: +48-56-611-4064
fax: +48-56-611-4005
e-mail: vwrzosek@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w piątek od
godz. 11.00 do 12.00 pok. 236.
W piątek 29 listopada br dyżurować będę wyjątkowo w godz. od 8.15 do 9.15

Bibliografia