ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Bartłomiej Chludziński
adiunkt
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 196
tel.: 56 611 41 37
e-mail: bartekch@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=4360
ORCID: 0000-0001-9483-7976

Bartłomiej Chludziński – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył prawo na UMK. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego oraz technik negocjacji i mediacji w administracji na UMK. Zaangażowany w badania nad wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym. W 2007 roku otworzył przewód doktorski pt Alternatywne metody rozwiązywania sporów administracyjnych. W latach 2011-2012 zralizował grant badawczy, którego celem było ustalenie przyczyn spadku liczby spraw kierowanych do mediacji w postępowaniu sądowo administracyjnym. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom administracyjno-prawnym. Referent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jako stypendysta programu Socrates/Erasmus odbył studia na Uniwersytecie Joensuu w Finlandii. Prowadził badania w St Antony’s College University of Oxford.

Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji. Laureat kilku nagród rektorskich, za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej. W 2004 roku uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał stypendium Marszałka Województwa przyznawane za wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze. W 2005 roku nominowany do tytułu Prawnik Pro Bono przyznawanego w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

Od 2010 r.  członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

W latach 2012-2013 pełnomocnik dziekana do spraw promocji WPiA UMK.

Od 2013 r. Rzecznik Akademicki UMK.

Sportowiec – w barwach toruńskiego AZS-u zdobywał medale na Mistrzostwach Szkół Wyższych w pływaniu.

 Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym:
wtorek: 13.00-14.00
czwartek: 14.00-15.00

UWAGA! Informuję, że dyżur zaplanowany na wtorek 08.11.2022 odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.00-13.00.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy