ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Aleksandra Główczewskamgr Aleksandra Główczewska
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 197
tel.: 56 677 4136
e-mail: apensz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3898-8822

Zainteresowania:
- postępowanie administracyjne
- prawo ochrony zabytków
- prawo muzeów
- postępowanie w sprawach wpisów do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków oraz rola wartościowania zabytków w tych postępowaniach
- ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym i międzynarodowym

Aleksandra Główczewska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz studiów magisterskich na kierunku Ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UMK. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa ochrony zabytków, postępowania administracyjnego i prawa muzeów.

Terminy konsultacji:
pokój: 197

W sprawach niewymagających Państwa obecności na dyżurze zachęcam do kontaktu mailowego (apensz@umk.pl).
Z poważaniem,
Aleksandra Główczewska
-----
Ogłoszenia:
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od 25.11.2022 r. do 13.04.2023 r. przebywam na urlopie macierzyńskim i nie odbywam dyżurów.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy