Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Maciej Żenkiewicz
adiunkt
Katedra Prawa Międzynarodowego

pokój: 226
tel.: +48-56-611-4045
fax: +48-56-611-4005
e-mail: maczen@umk.pl

Terminy konsultacji:
Zagraniczny pobyt naukowy

Bibliografia