ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Maciej Żenkiewicz
adiunkt
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

pokój: 226, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4045
e-mail: maczen@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9325-5579

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,
dyżury w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się:

we wtorki 10.30-11.30
w środy: 9.00-10.00


Szanowni Państwo,

studenci zobowiązani są do uczęszczania na grupy ćwiczeniowe, zgodnie z przynależnością w systemie USOS. Nie ma możliwości do chodzenia na grupę, w której nie jest się zapisanym. W przypadku kolizji czy innych przesłanek, zmian grup ćwiczeniowych nie dokonuje prowadzący lecz należy wnieść stosowne podanie do p. Dziekana,

UWAGA KOMUNIKAT:
Osoby z przyznanym IOS, zwracające się do pracowników o wypełnienie dokumentów, proszone są o precyzyjne określenie o co wnioskują! Otrzymujemy dużo wniosków o wypełnienie Państwa podań, choć nie wnioskują Państwo o żadną konkretną zmianę w stosunku do planu studiów

z poważaniem,
Maciej Żenkiewicz

Zobacz profil w Bazie Wiedzy