Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Jagoda Jaskulska
asystent
Katedra Prawa Pracy

e-mail: jagoda_jaskulska@umk.pl

Zainteresowania:
Od 1 października 2019 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku asystenta.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W dniu 7 czerwca 2019 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na gruncie prawa pracy, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jana Piątkowskiego, prof. UMK oraz dr Beaty Rutkowskiej. W dniu 11 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała jej stopień doktora nauk prawnych, specjalność – prawo pracy.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z relacją pomiędzy prawem pracy a prawem cywilnym oraz problematyką zatrudnienia w podmiotach leczniczych.


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020, pok. 110
- poniedziałki: 10.00 - 11.00
- czwartki: 11.00 - 12.00
Serdecznie zapraszam

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że mój dyżur z dnia 27.01.2020 r. zostaje przeniesiony na wtorek, 28.01.2020, godz. 9.30 - 10.30. Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszam.Bibliografia