Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Jakub Zemła
asystent
Katedra Prawa Międzynarodowego

e-mail: j.zemla@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020:

- wtorek, od g. 15:00 do g. 16:00 (p. 226);

- środa, od g. 16:00 do g. 17:00 (p. 225).Bibliografia