ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
profesor
Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

pokój: 246, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4132
e-mail: brako@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8790-2407

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry (ur. 1973 r.): polski prawnik, specjalista prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2008 r. uzyskał tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2009 r. tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nadano mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.  Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Jest adwokatem Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego orzekającego w sprawach dotyczących małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W 2009 r. powołany przez Ministra Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2009 - 2014.

 Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo Studenci,

Uprzejmie informuję, iż będę pełnił mój dyżur w formie tradycyjnej w każdy wtorek w godz. 11.00-12.00, w pokoju 246 na WPiA. Nie będę prowadził dyżuru w formie zdalnej, a tym samym nie będę odpowiadał na maile.Pozdrawiam
Bartosz Rakoczy


Zobacz profil w Bazie Wiedzy