Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
profesor
Katedra Prawa Ochrony Środowiska

pokój: 246
tel.: +48-56-611-4132
fax: +48-56-611-4005
e-mail: brako@umk.pl

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry (ur. 1973 r.): polski prawnik, specjalista prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2008 r. uzyskał tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2009 r. tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nadano mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.  Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Jest adwokatem Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego orzekającego w sprawach dotyczących małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W 2009 r. powołany przez Ministra Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2009 - 2014.


Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2019/2020:
Wtorek - godz. 11:00-12:00

Informacja:

Uprzejmie informujemy, że dyżur pana prof. B. Rakoczego we wtorek 29 października 2019 r. rozpocznie się o godz. 11.30.


Bibliografia