Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Bień-Kacaładr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 223
tel.: +48-56-611-4042
fax: +48-56-611-4005
e-mail: abien@law.umk.pl

Zainteresowania:
polskie prawo konstytucyjne, źródła prawa, bezpieczeństwo, prawo konstytucyjne porównawcze, system konstytucyjny Holandii

Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Studia ukończyła w 1998 r. Na ostatnim roku studiów pod opieką Prof. Z. Witkowskiego odbyła staż w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze na stanowisku asystenta. Rozpoczęła również aplikację radcowską w OIRP w Toruniu, którą ukończyła w 2002 r. Doktorat obroniła w 2004 r. W tym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim w 2002 r., na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2009 r. oraz na Uniwersytecie w Maastricht 2016/2017. Stopień naukowy dra hab. uzyskała na podstawie uchwały Rady Wydziału w dniu 10 grudnia 2013 r. Podstawą procedury była wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK  w Toruniu w 2013 r. monografia pt. „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r." Praca ta w 2014 r. uzyskała I miejsce w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne organizowanym przez Szefa Kancelarii Sejmu RP i Radę Redakcyjną prestiżowego czasopisma naukowego „Przegląd Sejmowy". Jest członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego oraz rady programowej Studiów z zakresu nauk prawnoustrojowych.


Terminy konsultacji:
Wtorek, 12.00-13.00
Tuesday, 12.00-13.00

Uprzejmie informuję, że w dniach 3 - 28 lutego 2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym i w podróży służbowej.

Zainteresowanych informuję, że istnieje możliwość spotkania osobistego w dniu 4 lutego 2020 r. po uprzednim umówieniu mailowym.

Zainteresowanych zachęcam także do kontaktu mailowego.
A. Bień-Kacała


Bibliografia