ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatkadr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Prawa i Państwa

pokój: 232
tel.: +48-56-611-4056
e-mail: a_kustra@law.umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/AleksandraKustra
ORCID: 0000-0002-1153-8717

dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, wcześniej adiunkt
(2009-2019) oraz asystent (2005-2009) w Katedrze Prawa
Konstytucyjnego. W latach 2016-2019 Kierownik Katedry Teorii Prawa i
Państwa.  W latach 2008-2017 asystent sędziego Trybunału
Konstytucyjnego. Stypendystka programu re:constitution Exchange and
Analysis on Democracy and the Rule of Law in Europe 2019/2020.
Visiting professor na Libera Universita degli Studi Sociali di Guido
Carli w Rzymie. Ekspert organizacji pozarządowych zajmujących się
demokracją i praworządnością. Kilkakrotna stypendystka Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Laureatka nagrody
,,Przeglądu Sejmowego" za najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą prawa
konstytucyjnego. Współpracuje z uniwersytetami w Bułgarii, Czechach,
Niemczech, na Węgrzech oraz we Włoszech.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej IVR, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz ICON
Society (Central and Eastern European Chapter).

Członek rady redakcyjnej  ,,Comparative Law Review". Recenzent
artykułów w czasopismach ,,Państwo i Prawo", ,,Archiwum Filozofii
Prawa i Filozofii Społecznej", ,,Kwartalnik Prawa Publicznego",
,,Studia Iuridica Toruniensia", ,,Comparative Law Review" oraz
,,Przegląd Prawa i Administracji"
Prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu teorii prawa, prawoznawstwa oraz
prawa konstytucyjnego. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Studenckiego
Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

Obszary badawcze:
współczesny konstytucjonalizm
prawo konstytucyjne porównawcze
demokracja i rządy prawa w Europie
sądownictwo konstytucyjne
relacje między prawem krajowym a prawem UE
sprawiedliwość tranzycyjna

 

 Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym dyżur będę odbywać w poniedziałki w godz. 9 00-10 00 w pokoju 232. Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Aleksandra Kustra-Rogatka
Zobacz profil w Bazie Wiedzy