Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Prawa i Państwa

tel.: +48-56-611-4107
fax: +48-56-611-4005
e-mail: a_kustra@law.umk.pl

Dr Aleksandra Kustra-Rogatka – Kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kilkakrotnie była stypendystką Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2005 roku studiowała w Regensburgu w ramach programu Sokrates/Erasmus. W tym samym roku ukończyła również dwuletnie studia specjalne w zakresie prawa europejskiego w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta działającym przy UMK w Toruniu. W 2006 r. odbyła miesięczny staż w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu w Getyndze, latem 2007 roku była stypendystką Instytutu Uniwersytetu Europejskiego we Florencji. Jako pracownik UMK oraz Biura TK uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Regensburgu, Getyndze i w Trydencie. Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół  sądownictwa konstytucyjnego, zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a porządkiem prawnym UE oraz zmian zachodzących we współczesnym konstytucjonalizmie.

 


Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dyżury będę odbywać w środy w godz. 12-13 (pokój 232).Bibliografia