ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Kalinowski
profesor
Katedra Prawa Finansów Publicznych

pokój: 146, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4125
e-mail: mkal@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1106-4387

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim:
czwartki godz. 11-11,45Zobacz profil w Bazie Wiedzy