ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 247, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4070
e-mail: raczka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1097-5712

Terminy konsultacji:
poniedziałek 12.00-13.00
Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu w okresie od 20 lutego do 5 marca 2023 roku informuję, że kontakt zdalny jest możliwy poprzez adres raczka@o365.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy