ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Frydrych-Depka
adiunkt
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 28, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4129
e-mail: aniafryd@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=dY4BRokAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0002-3765-4046

Terminy konsultacji:

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że od 4 stycznia br przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie odbywam dyżurów.

Z wyrazami szacunku
Anna Frydrych-Depka
Zobacz profil w Bazie Wiedzy